Statistics for Yalova University Dspace

Total visits

views
İNSAN KAYNAKLARI ANALİTİĞİ-Modelleme ve Örnek Uygulamalarla 182
Küreselleşme Sürecinde Yeni Ekonomi ve İktisat Politikaları 18
Polonya Sağlık Sistemi 14
Alan Fletcher’ın Grafik Tasarım Anlayışı ve Bir Grafik Tasarım Grubu Olarak Pentagram 10
Kafiyeci ve Nahiv Usulüne Dair Görüşleri 9
"Ceza Hukuku Teorisi" 7
Kripto Para Dolandırıcılığı Haberlerinin Kripto Para Birimi Fiyatlarının Etkisine Ait Bir Olay İncelemesi: Türkiye Örneği 7
Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Mutfak: Bulut Mutfaklar Konseptinin Swot Analizi İle İncelenmesi 6
Girişimcilik Dersinin İşletme Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Yalova Üniversitesi Örneği 6