Statistics for Yalova University Dspace

Total visits

views
İNSAN KAYNAKLARI ANALİTİĞİ-Modelleme ve Örnek Uygulamalarla 161
Polonya Sağlık Sistemi 7
Girişimcilik Dersinin İşletme Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Yalova Üniversitesi Örneği 6
FIJITAL PAZARLAMA KAPSAMINDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLIK İÇEREN REKLAMLARDA TÜKETICI ALGILARININ SOSYO-DEMOGRAFIK DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI 6
Spor ve Para 5
A Book Recommendation System Using Decision Tree-based Fuzzy Logic for E-Commerce Sites 5
Nanoencapsulation of saffron (Crocus sativus L.) extract in zein nanofibers and their application for the preservation of sea bass fillets 4
Endüstri 4.0, Transformasyon ve Gastronomi 3
Political Stability and Transportation within Euro- Mediterranean Countries 3