Armutlu Meslek Yüksekokulu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Nanoencapsulation of saffron (Crocus sativus L.) extract in zein nanofibers and their application for the preservation of sea bass fillets
  (LWT, 2022-06-15) Najafi, Zahra; Cetinkaya, Turgay; Bildik, Fatih; Altay, Filiz; Şahin Yeşilçubuk, Neşe
  In this study, saffron extract (SE) was encapsulated in zein nanofibers (ZNs) via electrospinning and then ZNs loaded with SE (ZNLSE) were applied as a nanocoating material. The effects of different zein concentrations (15%, 25%, and 30% w/v), SE concentrations (5% and 10% w/w) and the applied voltages on the morphology of ZNs were studied. The thermal stability of ZNs decreased with the addition of SE as determined by DSC. The molecular interaction between SE and zein was confirmed by ATR-FTIR. The encapsulation efficiency of crocins and picrocrocin, in ZNLSE (10%), were 64% and 47%, respectively assessed by HPLC. The antioxidant activity of ZNLSE (56.3%) was higher than that of the ZNs as assessed by ABTS method. Chemical deterioration in the control and coated fish fillets was monitored in terms of total volatile basic nitrogen (TVBN), thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), peroxide value (PV), free fatty acid (FFA) and pH. The TVBN values of the treated samples were 30% lower than those of the control group on 8th day of cold storage. The results of this study indicated that ZNLSE has a significant potential as a coating material for prolonging the shelf lives of solid foods such as fish fillets.
 • Item
  Kripto Para Dolandırıcılığı Haberlerinin Kripto Para Birimi Fiyatlarının Etkisine Ait Bir Olay İncelemesi: Türkiye Örneği
  (ULUSLARARASI İŞLETME ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ ICOBS’21, 2021) Uyrun, Ömer Faruk
  Bu araştırmada, Türkiye’de yaşanan kripto para dolandırıcılığı haberlerinin kripto para birimlerinin fiyatları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Geleneksel bilgilere göre dolandırıcılık ve hırsızlık haberleri kripto para fiyatlarının düşeceğini öne sürmektedir. Kripto para dolandırıcılığı haberlerinin yayınlandığı 5 günlük bir pencerede kripto para fiyatları üzerine bir olay çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, kripto para dolandırıcılığı haberlerinin etkisiyle kripto para fiyatlarında gerçekten anormal getiri gözlemlenmiştir.
 • Item
  Havayolu Firmalarının Sosyal Medya Verilerinden Hisse Değerinin Tahmin Edilmesi
  (2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’19), 2019-10-06) Uyrun, Ömer Faruk; Sabuncu, İbrahim
  Bu çalışmada Twitter üzerinden Türk Havayolları (THY) firmasına ait 01.01.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında paylaşılan tweet verileri çekilmiştir. Developer Twitter hesabı üzerinden Premium: Full Archive üyeliği oluşturulduktan sonra Twitter API’leri kullanılarak PYTHON programı ile tweetler toplanmıştır. THY’nin 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasındaki günlük hisse değeri verileri Borsa İstanbul’dan toplandı. Hisse değeri verileri ile günlük toplam tweet sayısı arasında korelasyon SPSS istatistik programı ile analiz edildi. Sonuç olarak Türk Havayolları firması için günlük atılan tweet sayısı ile hisse değeri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilemedi
 • Item
  Sosyal Medya ve Diğer Yatırım Aracı Verilerine Dayalı Hisse Senedi Değeri Tahmini
  (Acta Infologica, 2021-12-30) Uyrun, Ömer Faruk; Sabuncu, İbrahim
  Bu çalışmada, farklı makine öğrenmesi teknikleriyle yatırım aracı verileri ile birlikte sosyal medya verileri kullanılarak hisse senedi tahminlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, beş farklı havayolu firmasına ilişkin Ekim 2019 – Şubat 2020 dönemine ait 236 764 adet tweet ve söz konusu şirketlerin hisse senedi değeri ve işlem gördüğü borsanın günlük verileri, dolar kuru ve altın fiyatları ele alınmış olup, tweet’lerin analizinde duygu analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Gradyan Destekli Ağaçlar (Gradient Boosted Trees) algoritmasının hisse senedi tahminlemesinde en düşük hata payına sahip tahmin modeli olduğu tespit edilmiş olup, şirketler hakkındaki net pozitif (pozitif-negatif) tweet sayılarının hisse senedi değeri tahminindeki en etkili faktörlerden birisi olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda, Gradyan Destekli Ağaçlar algoritmasının çalışma kapsamında kullanılan diğer algoritmalara göre hisse senedi tahminlemesinde etkin olduğu ve Twitter verisinin diğer yatırım verileri ile birlikte hisse senedi değeri tahmininde faydalanılabilecek bir veri kaynağı olduğu düşünülmektedir.
 • Item
  Determining the Travel Safety Attitudes of Potential Turkish Tourists: An Intergenerational Analysis
  (St. Kliment Ohridski University Press, 2021) Buzlukçu, Cemali; Şahin, Nur Neşe
 • Item
  Yalova'nın Destinasyon Kişiliği ve İmajı
  (Çizgi Kitabevi, 2021) Şahin, Nur Neşe; Koç, Pelin
 • Item
  Endüstri 4.0, Transformasyon ve Gastronomi
  (Detay Yayıncılık, 2021) Şahin, Nur Neşe; Görücü, Onur
 • Item
  Mutfak Yönetim Anlayışında Yeni Bir Girişim: Bulut Mutfaklar
  (Detay Yayıncılık, 2021) Doğdubay, Murat; Şahin, Nur Neşe
 • Item
  TURİSTİK KOİNLER’’: TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİPTO PARA KULLANIMININ SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  (ASOS JOURNAL The Journal Of Academic Social Sciences, 2021-09) Şahin, Nur Neşe; Açıksözlü, Övgü
  Değişen çağ ve hızla gelişen teknolojik alt yapılar ile dünya dijitalleşmektedir. Yaşadığımız bu dijital devrim ile birlikte üretim ve tüketim süreçleri değiştiği gibi turizm talebinin yönü ve beklentiler de değişmektedir. Turizm sektörü yeniliklere hızlıca uyum sağlayabilme kabiliyetiyle diğer sektörlerden ayrılmaktadır. Günümüzde kripto paraların kullanımının yaygınlaşması ve Avrupa içerisinde Türkiye’nin kripto borsasındaki etkin çoğunluğu birlikte değerlendirildiğinde, Turizm sektöründe kripto paraların kullanımı ve uygunluğunun tartışmaya açılması hem rekabet avantajı hem de güncel beklentilere yanıt vermek noktasında önemli görülmektedir. Git gide yaygınlaşan kripto paraların turizm sektörü içerisinde kullanılabilirliğinin irdelenmesi amacıyla tasarlanan çalışmada SWOT analizi uygulanmıştır. Çalışmada turizm sektörü ve içinde yer alan işletmelere dair öneriler geliştirilmiş olup, hazırlanan çalışmanın geleceğin turizminin inşası noktasında fikir vermesi ve bir yol haritası olabilmesi hedeflenmiştir.
 • Item
  COVİD-19 DÖNEMİNDE SEYAHAT AŞERME VE SEYAHAT MOTİVASYONLARI
  (ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Sciences, 2021-07)
  Bireyleri ya da kitleleri seyahat eylemine yönelten sebepler seyahat motivasyonları olarak ele alınmaktadır. Genel olarak insanları seyahate yönlendiren motivasyonların dinlenme, eğlenme, sağlık, eğitim, inanç ya da işle ilgili sebeplerden beslendiği söylenebilmektedir. Covid-19 pandemisi ise seyahatlerin kısıtlandığı ve insanların seyahatlerden büyük oranda uzak kaldığı bir dönemi ifade etmektedir. Seyahat edilemeyen süreçte seyahate yönelik şiddetli arzunun bulunması; seyahat aşermesi olarak tanımlanabilmektedir. Hazırlanan çalışmada seyahatlerin kısıtlandığı Covid-19 döneminde bireylerin seyahat aşermesi ve seyahat motivasyonlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda kolayda örneklem ile belirlenen 465 kişiye online olarak ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların Covid-19 döneminde seyahat aşerme düzeylerinin genel olarak ortalama altında kaldığı dikkat çekmektedir. Bu durum üzerinde Covid-19’un kendisinin, buna bağlı getirilen kısıtlamaların ve sağlık endişelerinin etkisinin var olduğu açıkça söylenebilmektedir. Seyahat eden bireylerin seyahat motivasyonlarına bakıldığında ise büyük oranda kişisel gelişim ve bilgi artırımı sebebiyle seyahat ettiklerini söylemek mümkündür. Hazırlanan çalışma sonucunda Covid-19 döneminde seyahat eden bireylerin görece genç, kendini geliştirme ve sosyalleşme arzusu duyan ve farklı deneyimler arayan kişiler olduğu söylenebilmektedir.
 • Item
  Evaluation of Biofloc Technology for Astacus leptodactylus: Effect of Different Stocking Densities on Production Performance and Physiological Responses
  (Acta Aquatica Turcica, 2021-12) Güroy, Derya
  The use of biofloc technology (BFT) in narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus) culture for 45 days was evaluated by production performance and physiological status of crayfish. Four different stocking densities of crayfish were tested in BFT (20, 41.66, 62.5, and 83.33 individuals m-2). Water quality parameters were monitored to sustain desired levels for crayfish and biofloc management. The growth performance of narrow-clawed crayfish did not show any significant differences among the groups. However, the survival rate changed by the stocking density. Hemolymph indices represented by total hemocyte counts and relative abundance of hyalinocyte, semi-granulocyte, and granulocyte were not affected by different stocking densities. Overall hemolymph glucose and lactate levels of narrow-clawed crayfish reflected mild stress in response to BFT conditions. Hemolymph protein concentrations did not change by the stocking ratio in BFT. Hemolymph protein levels were in the normal range, indicating the healthy status of the individuals. The hepatopancreas histology was observed as a typical morphology for healthy crayfish in all stocking densities in BFT. Notwithstanding the relatively lower survival rate in higher stocking density of narrow-clawed crayfish, the results of the present research revealed that the adaptation of narrow-clawed crayfish to BFT conditions is promising for the crayfish culture.
 • Item
  DİJİTAL DİPLOMASİYE GENEL BİR BAKIŞ
  (TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2021-09) Ekici, Kübra Deren
  Diplomacy can be defined as the communication established by states for peaceful purposes through their official representatives. Globalization, technological developments, advances in information and communication networks have also led to the evolution of diplomacy. In this context, developing digital diplomacy has brought with it the active use of social media in the foreign and domestic policies of states. Thus, digital communication tools and techniques began to be used for diplomatic purposes. Digital diplomacy, which plays an important role both in keeping up with the requirements of the age and in informing/influencing more masses in a shorter time, provides convenience in the foreign policy process. In the study, a general information about digital diplomacy was given.
 • Item
  ELEŞTİREL TEORİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ
  (TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2021-03) Ekici, Kübra Deren
  ABSTRACT In the study, it is aimed to give a basic information about critical theory. The historical background of critical theory, the areas it criticizes, and its arguments are examined. The purpose of critical theory is to raise the possibility of raising consciousness in the face of pressure and creating a different future society. Critical theory, which is based on the individual, includes human as the main actor in its units of analysis and offers a wide flow angle to international relations due to its interdisciplinary studies.
 • Item
  Et ve Et Ürünleri
  (Detay Yayıncılık, 2021-01) Ceylan, Zafer; Yaman, Mustafa; Çetinkaya, Turgay
 • Item
  Depolama Süresince Balıketi Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin Hızlı ve Yenilikçi Metotlarla Belirlenmesi
  (Journal of the Institute of Science and Technology, 2021-09) Çetinkaya, Turgay; Altay, Filiz; Ceylan, Zafer
  Farklı üç balık türünün (yerli somon: YS, çipura: Ç, levrek: L) et kısımlarında yapılan analizler ile literatürde fazla yer almayan ve nadir çalışılan bazı fiziksel parametreler yardımıyla balıketlerinin kalite değişimleri 0. 2. ve 4. günlerde incelenmiştir. Bu bağlamda, örneklere ve depolamaya bağlı değişmekle birlikte, elektriksel iletkenlik değeri (mS cm-1) %9.52 ile %104 arasında artış göstermiştir. Yüzey gerilimi değeri ise depolama süresinin artışına bağlı olarak azalmıştır. Ç örneklerinde bu değer 42.56 mN m-1’den hızlıca azalma göstererek depolamanın ikinci gününde 16.20 mN m-1 ’e kadar düşmüştür (p<0.05). Dielektrik kayıp faktörü (ε″) ise tüm örneklerde, analiz periyoduna bağlı olarak artış göstermiştir. Duyusal değerlendirme sonuçlarına göre Ç ve L örnekleri ikinci gün itibari ile tüketilemez olarak kabul edilirken bu örneklerin dielektrik kayıp faktörünün sırası ile 419.72’den 491.07’ye ve 408.21’den 430.7’ye arttığı gözlenmiştir. Öte yandan partikül boyutu (PB) ve polidispersite indeks (PDI) değerleri ile anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. Yaygın olarak kullanılan pH analizi sonuçları ise yüzey gerilimi ve elektriksel iletkenlikteki değişimleri doğrular nitelikte bulunmuş olup, depolama süresinin artışına bağlı olarak pH değerleri artış göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçları, kısa sürede bozulabilen ürünlerin farklı ve hızlı yenilikçi analiz yöntemleri ile kalitelerinin başarılı bir şekilde ortaya konulabileceğini göstermiştir. Ayrıca diğer çalışmalar ve gıda işleme sektörü için rehber değeri taşıyan bir çalışma ortaya konulmuştur.
 • Item
  Definition of textural deterioration in squid samples: three different tools supported by microbial, visual and physico-chemical analysis
  (Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2021-09) Ceylan, Zafer; Çetinkaya, Turgay
  The aim of the present study was to reveal the textural profile changes like hardness, cohesiveness, springiness, and adhesion supported by total mesophilic aerobic bacteria count (TMABc), pH, and some visual sensory characteristics in squid samples stored at 4 ºC. Three different Brookfield Texture Analyzer tools, named TA7, TA9, and TA18 were used to observe the textural changes more clearly. The difference of TMABc between the storage days reached from 4.32 log CFU/g to 6.32 log CFU/g. The hardness value of the squid samples, detected by TA18 and TA9 tools, increased while the hardness value obtained from TA7 was higher. The highest change in cohesiveness value in the squid samples was defined by the TA9 tool as ~63%. Once springiness values detected by TA9 were sharply decreased from 4.9 mm to 2.1 mm, those of TA7 and TA18 were slowly decreased. The most increase in adhesion value (0.08 mJ to 0.21 mJ) was obtained in the TA7 tool. Depending on the textural quality changes, the pH value was increased, and as visual and sensory, dark, or yellow spots were observed. The present study results revealed that especially the TA18 tool could be effectively used to determine the quality changes of the squid samples
 • Item
  Fabrication and characterization of zein nanofibers integrated with gold nanospheres
  (LWT, 2022-02-01) Cetinkaya, Turgay; Wijaya, Wahyu; Altay, Filiz; Ceylan, Zafer
  The synthesis, characterization, and coating effect of zein nanofibers integrated with gold nanospheres were studied. Zein solution including ethanol/liquid gold nanospheres (80/20 v/v) was prepared to produce complex nanofibers. Dielectric constant (ε′), dielectric loss factor (ε′′), and loss tangent (ε′′/ε′) values of feed solutions were evaluated at 300 and 3000 MHz, and electrical conductivity was measured (808.67 ± 2.082 μs/cm). SEM image showed a bead free structure of the gold-zein complex. Zeta potential and DLS measurements (translational diffusion coefficient, hydrodynamic radii, polydispersity index, major axis) were done by dispersing nanofibers in ethanol or water. The stability of nanofiber dispersed in ethanol was higher (+41.73 mV) compared to that of dispersed in water (+5.1 mV). Molecular characterization by FTIR confirmed the formation of the zein-gold complex through a nitrogen-gold coordination bond and electrostatic interactions. The gold-zein nanofibers coating in sea bream fillets reduced 17.8% of total mesophilic bacteria (TMAB) compared to the uncoated group (p < 0.05) after 8 days of observation. The highest changes in ε′ for uncoated (57.65%) and coated samples (14.84%) during storage showed the positive impact of nanofiber treatment. These results showed that zein nanofibers with gold nanospheres could be potentially used as antimicrobial layer for food products.
 • Item
  INVESTIGATION OF NUTRITIONAL, SOME QUALITY CHANGES OF MUSSELS COVERED WITH EDIBLE FILMS PREPARED USING EXTRACTS OF PERSIMMON, CHERRY LAUREL AND LIKAPA
  (Fresenius Environmental Bulletin and Advances in Food Sciences, 2021-02) Gürdal, Aydın Aytaç; Çağlak, Emre
  One of the reasons of food stale is that they re-act with oxygen. In this event caused by free radicals called autooxidation. Antioxidants helps free radi-cals to stabilize and minimize the damage they cause. Extracts that can be obtained from natural sources, especially medicinal / aromatic plants, can be used as an aid to preserve foods by showing anti-oxidant and antimicrobial properties. This study was carried out to extend the shelf life of seafood prod-ucts by using natural antioxidant and antimicrobial sources. For this purpose, the sepals and leaves ob-tained from persimmon (Diospyros kaki), cherry lau-rel (Laurocerasus officinalis) and Likapa (Vaccin-ium myrtillus) were dried and dried at 60 ° C and then 2.5% and 5% vegetable extracts were obtained. Then used in the specified proportions to cover the mussels with edible films. Coated products were stored at + 4 ° C. Quality changes were examined on days 0, 2 and 4. In the study, the characteristics of edible films used in coating the product were deter-mined. The highest TS and EB values were respec-tively in the group HB (0.61MPa) and LA (34.07%), and the lowest WVP, WS and SD values were LA (0.34 10-10 g H2O Pa-1s-1m-1), HB (56.71%) and KA (35.79%). It was determined that TVB-N values of film-coated products exceeded the consumable limit value of the other groups on the 4th day, except HB, LB and KB groups. TBA values of products covered with edible film did not exceed the consumable limit values during storage. The lowest TBA values were determined in LA, LB and KB groups. On the 2nd day of storage, the highest and lowest total aerobic mesophilic and psychrophilic results were found 5.97 log CFU / g (HB) and 4.62 log CFU / g (LA) respectively, on day 4, all groups exceeded the 7 log CFU / g limit value. According to the results of anal-ysis carried out during storage, it was observed that LB group had a positive effect on product quality compared to other groups.
 • Item
  Evaluation of Diospyros kaki (persimmon), Prunus lauroceraus (cherry laurel) and Vaccinium arctostaphylos (blue berry) Fruits as a Natural Antioxidant Source
  (Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 2021-12-31) Gürdal, Aydın Aytaç
  Most living things need oxygen to survive. However, the consumption of oxygen by cells causes the formation of reactive oxygen species (ROS). In this case, oxygen can have a toxic and mutating effect. It is reported that ROS, which create an imbalance between the antioxidant system of the organism and cause oxidative stress, cause chronic and acute diseases such as cardiovascular diseases, cancer, diabetes, Alzheimer's and some immune problems and aging. Antioxidants are substances that can delay or prevent the damage caused by oxygen in living environments, although they exist in low concentrations. Epidemiological studies report that an antioxidant-rich diet is beneficial and can have a great impact on disease prevention. For this reason, a lot of research should be done on natural antioxidants. For this purpose, Diospyros kaki (persimmon), Prunus lauroceraus (cherry laurel), Vaccinium arctostaphylos (blue berry) fruits are dried at 60°C and then mixed with ethanol (40°C), hot water (75°C) and warm water (40°C). were subjected to the extraction process and extracts were obtained at the rates of 2.5% and 5%. The DPPH method was used to determine the antioxidant effect. According to the results obtained, the highest antioxidant activity was determined in the hot water extract of the blue berry fruit, and the lowest in the ethanol extract of the cherry laurel fruit. It was observed that increasing the extract concentration slightly increased the antioxidant activity.